onlinelessons.sk

Spoznajte jedinečnú platformu na slovenskom trhu

Kto sme a kedy online lessons.sk vzniklo

Sme tím lektorov z celého Slovenska a zahraničia, ktorých spája vzájomná spolupráca cez maily, video call-y a aplikácie Skype, Teams, Google Meet, Messenger, či WhatsApp. Online lessons.sk je vedený koordinátorkou Alenkou Medzihradskou, zakladateľkou myšlienky výučby 6 cudzích jazykov prostredníctvom online aplikácií.

V roku 2014 sme na Slovensku boli prví a jediní svojho druhu. Nenašli ste nás v kamennej jazykovke a tak je tomu dodnes. Nájdete nás online. Celá myšlienka založenia platformy online lessons.sk vznikla v roku 2014 a v roku 2016 dostala reálne kontúry. K tomu roku sa viaže prvá spolupráca s lektormi anglického jazyka, ktorá sa neskôr rozrástla do kooperácie s lektormi nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho a ruského jazyka.

Alenka Medzihradská

CEO Online lessons, lektorka anglického jazyka

Učíme až 6 svetových jazykov

Online lessons.sk ponúka výučbu piatich svetových jazykov  pod vedením profesionálnych lektorov. Pri výbere lektorov sme si dávame záležať. Nájsť kvalitného lektora je výzvou. Našimi lektormi sú ľudia, ktorí spĺňajú odborné ako aj osobnostné požiadavky. Profesionalita, jazyková odbornosť, zmysel pre humor, ľudskosť a zodpovednosť sú jedným z najdôležitejších charakteristík, ktorými naši lektori disponujú.

S našimi lektormi sa môžete učiť nižšie uvedené jazyky:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Francúzsky jazyk
 • Španielsky jazyk
 • Taliansky jazyk
 • Ruský jazyk

Nedôveru výučby v online priestore už roky odburávame extra službou

Sme si vedomí, že spoločnosť na Slovensku dôveruje výučbe prostredníctvom online aplikácií menej ako v zahraničí, kde je táto forma výučby a komunikácie samozrejmosťou. Našim potenciálnym klientom ponúkame 30 minútovú skúšobnú hodinu ZDARMA. Po ukážkovej hodine sa klient slobodne rozhodne, či má alebo nemá záujem o kurz jazyka. Slobodná voľba našich klientov je pre nás zásadná.

Spoznajte našich lektorov anglického jazyka

Výučba anglického jazyka je u nás vedená 12 slovenskými lektormi a 2 "native" speakrami.

Lektori nemeckého, španielskeho, francúzskeho, talianskeho a ruského jazyka

Výučba nemčiny je zabezpečená 2 slovenskými lektorkami a 1 Muttersprachlerin. Španielčinu, francúzštinu, taliančinu a ruštinu vyučujeme 4 slovenskými lektorkami.

Pre koho sú naše jazykové kurzy určené

Kurzy cudzích jazykov sú určené pre všetky vekové kategórie. Náš najmladší klient má 3 roky a najstarší 63. Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na rozvoj komunikácie v cudzom jazyku, či už bežnej dennodennej reči alebo na rozvoj business English, či príprav na pohovory a medzinárodné certifikáty. Pomáhame v jazyku tým, ktorí sa učia pre radosť, ako aj tým, ktorí sú v novej práci, či na novej pozícii a po rokoch sú nútení opätovne používať  cudzí jazyk aktívne, v ústnej alebo písomnej forme. 

Venujeme sa aj detským a teenagerským klientom, pre ktorých angličtina je vášňou alebo ktorí potrebujú pomoc k príprave na vyučovanie. Našou snahou je našim klientom ukázať, že každý dokáže komunikovať v cudzom jazyku, ak sa nájde správny spôsob výučby pre jednotlivca. Preto našim klientom „šijeme“ hodiny na mieru.

Výhody učenia sa s online lessons.sk

Šetríme Vám čas a stres pri presune do a z jazykovej školy a s tým súvisiace náklady. Sme časovo flexibilnejší, hodiny si vieme presunúť podľa potreby. Šeríme životné prostredie, netlačíme pracovné listy, plne využívame možnosti internetu a vyrábame vlastné cvičenia ušité Vám na mieru. Učíte sa z pohodlia domova alebo kancelárie, teda na mieste, ktoré dôverne poznáte, čo Vám pomáha pri výkone, ktorý podávate pri učení.

 Výučba cez Skype je osobnejšia ako sa zdá. Medzi lektormi a klientmi sa vytvárajú priateľstvá, ktoré pretrvajú. Považujeme to za extra pridanú hodnotu, za ktorú sme vďační, že ňou môžeme disponovať.

Ako učíme našich klientov

Nebudeme Vás zavádzať marketingovými heslami, že po jednom intenzívnom kurze poskočíte z úrovne A2 (začiatočník) na B2 (pokročilý). Veríme v zdravý rozum a v osobnú skúsenosť každého jedinca, ktorá vychádza z faktu, že extrémne rýchly progres vedomostí v akejkoľvek oblasti neexistuje, hoci to znie akokoľvek lákavo a vzrušujúco.

Metódu, pre ktorú sme sa rozhodli je speak direct method (priama metóda), ktorá kladie dôraz na rozprávanie v cudzom jazyku, ktoré je najťažšie, avšak s nami jednoducho zvládnuteľné. Výučba touto metódou je založená na neutíchajúcom rozhovore medzi klientom a lektorom. Klient odpovedá celou vetou na otázky lektora v cudzom jazyku bez prekladania do rodného jazyka. (Ak by to bolo nutné, radi Vám v tom vyhovieme, zároveň radšej použijeme ruky, nohy, obrázok alebo opis slova, a až v poslednom rade preklad do rodného jazyka).

Pri komunikácii sa používajú nové slová, frázy, gramatické štruktúry a vysoko dbáme na výslovnosť a prízvuk našich klientov. Lektor svojim klientom pomáha napovedaním slov a opravuje ich gramatiku aj prízvuk. Hodiny sú vedené v tempe vyhovujúcom klientovi a dynamike prirodzeným spôsobom. Študenti si zvykajú na intonáciu aj rýchlosť hovorenej formy jazyka. Minimálne 80% každej lekcie je zameranej na rozprávanie.

Princípy online lessons.sk

 • Lekcie jazykov prostredníctvom online lessons.sk sú Vám šité na mieru
 • Hodiny sú vyučované priamou metódou len v cieľovom jazyku (nie Callanovou metódou)
 • Lekcie sú vedené kreatívnym spôsobom
 • Gramatika je vysvetlená jasne a krátko s cieľom jej správneho použitia v praxi
 • Online lekcie vedieme priateľským prístupom a štipkou humoru
 • Našich klientov motivujeme
 • Rozvíjame všetky štyri zručnosti v jazyku a to: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, rozprávanie a písanie
 • Jazyk si s nami určite zamilujete a budete sa tešiť na najbližšiu hodinu

Ponúkame extra služby

 • Reporty zhrňujúce váš progres za posledných 6 mesiacov /2x ročne/
 • Rozpisy hodín na každý mesiac
 • Férové podmienky pre klientov
 • Rýchlu e-mailovú komunikáciu a lojálny prístup
 • Flexibilitu presunu lekcie v dostatočnom časovom predstihu od požiadavky klienta

Čo potrebujete pri výučbe?

 • Spoľahlivé internetové pripojenie
 • Slúchadlá 
 • Kameru odporúčame – nie je podmienkou
 • Mikrofón – väčšina počítačových zariadení ma mikrofón zabudovaný, ak nie – externý mikrofón je nevyhnutnosťou
 • Pozitívny prístup

Bezkonkurečné ceny

Všetky hodiny Online lessons.sk sú individuálne. Nikde nie ste nútený rozprávať a rozmýšľať tak, ako pri kurze jeden na jedného. Naše ceny individuálnych lekcií sú neporovnateľné s cenami konkurencie.

Prečo si vybrať práve online lessons.sk

Je to najmä časová flexibilita, ktorou disponujeme ako lektori vyučujúci jazyk cez online aplikácie (Skype, Teams. Google Meet, atď.). Vieme sa ľahko  časovo prispôsobiť a nájsť spoločné riešenie náhrady hodiny, ak klient v pôvodnom čase z akéhokoľvek dôvodu sa nemôže lekcie zúčastniť. V súčasnej dobe “home office-ov” sa viete vy alebo váš zamestnanec jedným klikom zúčastniť online lekcie s lektorom ušitej na mieru. V závere mesiaca zaplatíte za reálny počet odučených hodín.

Sme začínajúca platforma, ktorú práve Vašim výberom môžete podporiť a posunúť vpred. Hoci na trhu nie sme známy pre každého, dať šancu novým mladým ľudom a ich nápadom aj my v našom tíme považujeme za kľúčové a pre spoločnosť obohacujúce.

Kvalita pre nás znamená viac ako kvantita. Hoci sme na trhu už pár rokov, rozhodli sme sa budovať si meno nie platenými reklamami, ale referenciami klientov, ktorí sa už s nami učia. Zároveň, čo považujeme za našu veľkú devízu je komorná, priateľská, rodinná atmosféra medzi koordinátorkou projektu a jej lektormi ako aj klientmi. Predáva nás odbornosť.

Naši lektori sú ohodnotení sumou vyššou v porovnaní  s mzdami, ktoré ponúkajú kamenné jazykové školy. Preto je výber lektorov nekompromisný z hľadiska skĺbenia profesionálnych, odborných a ľudských kvalít. Veríme, že len spokojný zamestnanec vie podať vysoký výkon a vie zabezpečiť spokojnosť klienta.

Ponúkame extra služby v podobe rozpisov hodín na mesiac vopred, 2x ročne každý klient získava report zhrňujúci učivo, ktoré s lektorom prebrali a zároveň komentár od lektora, aký progres zaznamenal u klienta. Rýchla e-mailová komunikácia a lojálny prístup sú pre nás samozrejmosťou.

Dôvody, prečo online lessons.sk učí len individuálne „jeden na jedného"

Učíme individuálny typ vyučovacích hodín. Dôvodov je viacero, spomeniem dva najdôležitejšie. Pri výučbe v malých skupinách sa stretávajú rôzne typy osobností, výrečnejší, extrovertnejší, zároveň tichší a introvertnejší. Druhá spomenutá skupina ľudí zvykne byť na hodinách neaktívna, keďže im nie je prirodzené sa v skupine presadiť. Ďalší, nemenej dôležitý dôvod je ten, že nikde nie je človek nútený rozprávať viac ako na individuálnej hodine typu „jeden-na-jedného“.

Hodiny šijeme na mieru pre každého klienta osobitne pre jeho rozvoj jazyka. Pri individuálnom prístupe je progres v jazyku najvýraznejší, klient stráca strach z rozprávania (feedback vašich klientov na naše hodiny to preukázal), keď je klient s lektorom sám. Dlhoročné skúseností nám tiež naznačujú, že dospelí klienti majú problém povedať vetu/rozprávať s chybou pred iným kolegom, preto ostávajú ticho (napríklad narozdiel od detských klientov) a taktiež každý dospelý má iné očakávania a ciele, ktoré od lektora a platformy, prostredníctvom ktorej sú lekcie sprostredkované očakáva, že budú naplnené. Pri skupinovej výučbe je to jedna z frustrácií, pre ktorú dospelí klienti opúšťajú kurzy, čo nie je našim cieľom.

Čo sa týka výučby jazykov dospelých, zo skúsenosti tiež vieme, že rozrozprávať sa  je tá najťažšia časť. Klient začne rozprávať, ak má dôveru v lektorovi, čo sa nám darí budovať. Keďže sme skupinové kurzy skúsili a rýchlo ich aj zrušili, rozhodli sme sa zamerať sa na kvalitu nad kvantitou.

V rámci firemných kurzov sme boli oslovení vytvoriť DUO skupiny /2 klienti a 1 lektor/.  Firemné kurzy učíme od roku 2018. Pri tomto type výučby sa stretávame s náhlym rušením lekcií z dôvodov operatívnych meetingov alebo iných neočakávaných okolností. Ak by sa na lekciu DUO dostavil niekoľkokrát mesačne len jeden klient, pre  spoločnosť/firmu by bola takáto výučba stratová. Lektor s jedným klientom pri absencii druhého kolegu pokračuje vo výučbe ďalej, čo v praxi znamená, že na nasledujúcej lekcii jazyka už klienti nemajú rovnakú štartovaciu čiaru. Našim klientom sa snažíme ponúknuť presuny hodín a uvedomujeme, že pri skupinových kurzoch by poskytovanie benefitu náhrady alebo presunu hodiny neboli možné.

Veríme, že cieľom spoločností, ktoré ponúkajú svojim zamestnancom jazykové kurzy,   nie je len poskytnúť benefit výučby cudzích jazykov zamestnancom. Práve naopak, veríme, že zámerom firiem je reálne posunúť svojich zamestnancov v ich úrovni jazyka na vyšší level pod vedením profi lektorov platformy www.onlinelessons.sk.

Príkladom, ktorý sme zažili na vlastnej koži je spoločnosť zameraná na prieskum trhu z Bratislavy v roku 2019, kedy sa spoločnosť  vo výberovom konaní rozhodla pre skupinový kurz istej jazykovej školy najmä z dôvodu financií – čo samozrejme chápeme a plne akceptujeme. Všetci zamestnanci tejto spoločnosti, ktorým benefit výučby jazykov bol ponúknutý, si vyskúšali trial hodinu v trvaní 30 minút zdarma, ktorú online lessons.sk ponúka svojim potenciálnym klientom od svojho vzniku. Zamestnanci si preto vedeli reálne porovnať úroveň, prístup a kvalitu skupinového kurzu ponúknutého inou jazykovou školou a online individuálnej lekcie prostredníctvom platformy online lessons.sk. Po mesiaci nás spoločnosť kontaktovala späť a dodnes učíme ich zamestnancov my – všetkých individuálne, z čoho sa tešíme.

Naše skúsenosti v online výučbe jazykov sú 8 ročné. Sme radi, že nie sme výsledkom covid doby a s tým spojeného rýchleho presunu z kamennej jazykovky do online priestoru.

Podmienky pre výučbu jazykov prostredníctvom platformy online lesson.sk

(s platnosťou od 1.9.2021)

Zrušenie hodiny zo strany klienta viac ako 6 hodín pred začiatkom lekcie – 100% storno (suma za celú hodinu je odrátaná, storno je bez poplatku)

Zrušenie hodiny zo strany klienta od 3-6 hodín pred začiatkom lekcie – 50% storno (uhrádza sa 50% sumy za lekciu, 50% storno, 50% úhrada zo strany klienta)

Zrušenie hodiny zo strany klienta menej ako 3 hodiny pred začiatkom lekcie – 100% úhrada hodiny (lekcia je plne hradená zo strany klienta, 0% storno, 100% úhrada zo strany klienta)

V prípade vašej neprítomnosti/meškania na hodinu, ktorá nebola vopred zrušená, vás lektor bude čakať 10 minút.

 

+421 904 525 899

alenka@onlinelessons.sk

Tešíme sa na hodiny s Vami

Sme radi, že vďaka platforme online lessons.sk šetríme váš čas, peniaze, stres v dopravných zápchach a v neposlednom rade aj životné prostredie. Ponúkame odborných, milých, ľudských a vtipných profesionálov vo výučbe jazyka. Hľadali sme pre vás ten najlepší tím. Vernosť našich klientov je dôkazom toho, že sa nám to podarilo. Keď sú spokojní naši klienti, dvojitá spokojnosť je aj na našej strane. Tešíme sa na spoluprácu s vami či vašou firmou!