METÓDA A PRINCÍPY

Nebudeme Vás zavádzať marketingovými heslami, že po jednom intenzívnom kurze poskočíte z úrovne A2 (začiatočník) na B2 (pokročilý). Veríme v zdravý rozum a v osobnú skúsenosť každého jedinca, ktorá vychádza z faktu, že extrémne rýchly progres vedomostí v akejkoľvek oblasti neexistuje, hoci to znie akokoľvek lákavo a vzrušujúco.


Metódu, pre ktorú sme sa rozhodli je SPEAK DIRECT METHOD (priama metóda), ktorá kladie dôraz na rozprávanie v cudzom jazyku, ktoré je najťažšie, však s nami jednoducho zvládnuteľné. Výučba touto metódou je založená na neustálom rozprávaní klienta a lektora. Klient odpovedá celou vetou na otázky lektora v cudzom jazyku bez prekladania do rodného jazyka. (Ak by to bolo nutné, radi Vám v tom vyhovieme, avšak radšej použijeme ruky, nohy, preklenie, opis a v poslednom rade preklad do rodného jazyka).

V odpovediach sa používajú nové slovíčka a gramatika. Lektor pri odpovediach klientov pomáha napovedaním slov a opravuje ich gramatiku aj prízvuk. Hodiny sú vedené vo vysokom tempe a dynamike prirodzeným spôsobom. Študenti si zvykajú na intonáciu aj rýchlosť hovorenej formy jazyka. Minimálne 80% každej lekcie sa zameriava na rozprávanie.VÝHODY SPEAK DIRECT METHOD:

  • Rýchle tempo napredovania

Klient si rýchlym tempom osvojí jazyk v hovorovej forme a ľahšie porozumie hovorenému jazyku v cudzej krajine.

  • Neustále opakovanie

Časté opakovanie učiva je základom úspešného učenia sa cudzieho jazyka. Neustálym opakovaním rovnakých inštrukcií sa u klienta vytvárajú určité reflexy ako aj schémy porozumenia a po čase je schopný sám spontánne reagovať a rozumieť cieľovému jazyku.

  • Odbúranie obáv z rozprávania

Čím viac budete rozprávať, tým viac si budete dôverovať. Vzhľadom na príjemnú atmosféru počas vyučovania sa tieto obavy eliminujú na minimum a jazyk budete schopný použiť aj mimo Vášho domova, čo Vás povzbudí v ďalšom pokračovaní učenia sa jazyka.  

Najlepší spôsob ako sa naučiť akýkoľvek jazyk, je začať ním rozprávať.

PRINCÍPY SKYPE HODÍN:

  • Skype hodiny sú Vám šité na mieru
  • Skype hodiny sú vyučované priamou metódou len v cieľovom jazyku
  • Skype hodiny sú vedené kreatívnym spôsobom
  • Gramatika je vysvetlená jasne, krátko s cieľom ju používať správne v praxi
  • Motivujeme a vedieme Skype hodiny priateľským prístupom a štipkou humoru
  • Rozvíjame všetky štyri zručnosti v jazyku a to: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka v praxi (gramatika) a písanie
  • Jazyk si s nami určite zamilujete

Pozrieť lektorov online lessons