Ponuka kurzov

Aké kurzy jazykov ponúka online lessons.sk

Detské kurzy anglického jazyka od 4 rokov

Angličtine pre „pre-school“/predškolské deti/ a young learners /prvý stupeň ZŠ/ sa venujeme od roku 2014. Veríme v pevne vybudovaný kladný vzťah k jazyku v rannom veku dieťaťa. Učíme deti bez toho, aby o tom vedeli. Hravo, zábavne, len v cieľovom jazyku.

Kurzy anglického jazyka pre tínedžerov od 13 rokov

Rozdiel medzi „young learners“ a „teens“ spočíva v rýchlom nabaľovaní učiva a najmä pasívnej výučbe v mnohých školských zariadeniach. S našimi „teens“ od 12 až 13 rokov si ujasňujeme gramatiku, slovnú zásobu a komunikujeme len v cieľovom jazyku v skvelej atmosfére s pocitom bezpečia. Motivujeme túto vekovú skupinu rozprávať. Áno aj s chybami, ktoré na konci lekcie zhrnieme, upozorníme na ne a povieme správnu formu. Všímame si, že naši tínedžeri si počas nasledujúcich lekcií dávajú pozor na chyby, ktoré robili kedysi. Napredovanie v jazyku vďaka Netflixu, internetu, YouTube-u je pri tejto vekovej skupine markantné. Novú slovnú zásobu posielame do chatu, spolu s webovými linkami, prípadne domácimi úlohami.

Kurz prípravy na prijímacie skúšky na bilingválne gymnázium (anglický a nemecký jazyk)

Angličtine pre „pre-school“/predškolské deti/ a young learners /prvý stupeň ZŠ/ sa venujeme od roku 2014. Veríme v pevne vybudovaný kladný vzťah k jazyku v rannom veku dieťaťa. Učíme deti bez toho, aby o tom vedeli. Hravo, zábavne, len v cieľovom jazyku.

Kurz prípravy na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku

Covid našim maturantom za ostatné dva roky pripravil jednoduchú cestu ako zmaturovať – zadarmo. V roku 2022  sa bude maturovať na 99,9%. Prezenčne, v školách. Máme pripravené testy pre externú aj internú časť (písomné a ústne odpovede). Vieme ako posledné dva roky výučby počas pandémie vyzerali, aj alebo nevyzerali. Cítiť sa pripravený na prvý mega stres pred skúškami na univerzite sa oplatí.

Kurzy anglického jazyka pre dospelých - od večných začiatočníkov po vycibrenie B2/C1 úrovne

Viete aký je rozdiel vo výučbe medzi deťmi a dospelákmi? Deťom je jedno, či chybu urobia alebo neurobia. Rozprávajú, skúšajú a nehanbia sa. Väčšina z nás vyšla zo školských štruktúr, kde komunikácia na hodinách v škole bola minimálna. Naša platforma dnes učí už len zopár večných začiatočníkov, zároveň mnoho klientov na slušnej komunikatívnej úrovni. Hodiny šijeme na mieru, kde vám z hodiny na hodinu poukazujeme progres v rámci svojich možností. Témy a oblasti, na ktoré sa chcete zamerať si určujete spolu s lektorom v závere skúšobnej hodiny v trvaní 30 minút zdarma.

Kurzy "pure" English s native speakrom

Ste na úrovni minimálne A2/B1 a máte radi výzvy? Naša platforma je disponuje dvoma TOP native speakrami – Stephenom a Barrym. Máte chuť na americkú alebo britskú angličtinu? Oboje ponúkame. Nájsť native speakra, ktorý ovláda metodiku výučby a skutočne vie učiť, nielen rozprávať je veľká výzva. Obaja naši native speakri sú certifikovaní lektori s dlhoročnými skúsenosťami. Vedú najmä firemné kurzy, ktoré naša platforma ponúka od roku 2018.

Firemné kurzy anglického jazyka

V roku 2018 sme boli prvýkrát oslovení korporátom viesť firemné kurzy anglického jazyka pod vedením online lessons.sk. Do roku 2022 sme učili vo viac ako 8 firmách. Všetky hodiny aj pri firemných kurzoch sú individuálne. Čo považujeme za najväčšiu devízu našej platformy je fakt, že firmy platia len za reálne odučené hodiny podľa podmienok online lessons.sk, firmy si kurzy nepredplácajú dopredu a nekupujú si mačku vo vreci. Každý zamestnanec firmy má nárok na 30 minútovú skúšobnú hodinu zdarma, vedeniu firmy v závere mesiaca posielame sumár odučených hodín, 2x ročne vedenie ako aj zamestnanec obdrží report zhrňujúci progres zamestnanca v jazyku. Pri individuálnych hodinách vo firmách je výhoda časovej flexibility, ktorú ponúkame. Čo je pre nás samozrejmosťou je rýchla komunikácia a lojálny prístup voči firme a voči jej zamestnancom.

Kurzy Business English

Používanie Business English sa čoraz častejšie objavuje už aj pri bežnej komunikácii. Klientom ponúkame kurzy Business English od úrovne CEF A2 po úroveň CEF C1. V rámci týchto kurzov sa zameriavame na „describing work, work-life balance, projects, services and systems, customer service, finance and money, logistic and supply chains, innovations, breakdowns and faults, processes, etc.“.

Príprava na interview v anglickom a nemeckom jazyku.

Ponúkame jednorazové lekcie alebo podľa požiadaviek klienta. Pomôžeme vám oprášiť slovnú zásobu, frázy, dialógy a často vyskytujúce sa otázky pri absolvovaní pohovoru. Absolvujte pohovor úspešne, sebavedomo a bez obáv pod vedením tímu odborníkov.

Kurzy nemeckého jazyka od 12 rokov so slovenskou a konverzačné lekcie s nemecky rodenou lektorkou

Nemecký jazyk učíme od zrodu onlinelessons.sk. Miška a Klára sú lektorky, ktoré žili a študovali v nemecky hovoriacich krajinách. Vybookované roky na ich kurzy sú dôkazom, že sú TOP odborníčky v nemeckom jazyku. S lektorkou Alice – rodenou nemecky hovoriacu lektorku – spolupracujeme od januára 2022. Ak ste minimálne na B1 úrovni v nemčine a máte záujem vycibriť sa v posluchu, komunikácii, a vyšperkovať si slovnú zásobu, kontaktujte nás.

Kurzy španielskeho, ruského, talianskeho a francúzskeho jazyka od 10 rokov vyššie

Milka, Katka, Zuzka a Miška sú lektorky jazykov, na ktoré mnohí z nás nenašli odvahu, alebo sú to jazyky, ktorých učenie sa považujeme za “pleasure” či „hobby“. Učíme sa ich pre radosť. Je pre nás cťou učiť klientov, ktorí práve ruštinu, francúzštinu, taliančinu a španielčinu využívajú v rámci pracovných ciest, komunikácie s klientmi či kolegami v práci.

Lebo nikdy nie je neskoro prekonať strach.

Lebo neučíme deti a dospelých memorovaniu, ale reagovaniu, porozumeniu a rozprávaniu bez obáv, len v cieľovom jazyku.

Lebo začať s jazykom a hecnúť sa nie je nikdy neskoro.