Viki N. – lektorka anglického jazyka

„Verím, že intenzívne precvičovanie a navodenie reálnych situácií veľmi pomáha pri učení sa cudzích jazykov.

Snažím sa, aby tejto formy boli súčasťou mojich hodín. Som fanúšikom individuálneho prístupu a prispôsobujem výučbu individuálnym požiadavkám a vekovej kategórii.

Absolvovala som Anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. V rámci programu PHARE som bola v 1997 na študijnom pobyte na Brighton University. Som lektorkou anglického jazyka viac ako 20 rokov a vo Veľkej Británii som strávila on and off 12 rokov.

Nikdy som si nemyslela, že budem schopná čítať dennú tlač v angličtine. Začínala som s úbohými znalosťami a po 2 rokoch EFL classes v UK som sa pripravovala na professional level. To je moja životná skúsenosť. Prajem všetkým záujemcom veľa nadšenia, motivácie a zvedavosti pri rozširovaní vedomostí z cudzieho jazyka.“

Pozrieť všetkých lektorov