Lektorka anglického jazyka pre „pre-school & young learners“

Spievanie detských piesní a učenie sa krátkych rýmovačiek. Takto vyzeral môj prvý kontakt s angličtinou v materskej škole. Už vtedy som možnosť hovoriť cudzím jazykom považovala za niečo výnimočné. Avšak až po prestupe na bilingválne gymnázium som sa v angličtine mohla rozvíjať tak, ako som skutočne chcela.

Konverzačné hodiny s native speakermi, štúdium britskej a americkej literatúry či výmenný pobyt v Holandsku, všetky tieto skúsenosti mi dali úplne nový rozmer jazyka. Angličtina ma bavila natoľko, že som niekoľko rokov popri škole chodila aj na súkromné hodiny, ktoré mi tiež dopomohli úspešne zmaturovať na úrovni C1.

Momentálne študujem učiteľstvo anglického a ruského jazyka na univerzite v Banskej Bystrici, čo ma len naďalej utvrdzuje v tom, aká obohacujúca je znalosť jazyka a jeho kultúry. Myslím, že z môjho študijného odboru je jasné, že práca s deťmi je niečo, čo ma napĺňa a čomu by som sa určite chcela venovať. Verím, že naše spoločné hodiny budú radostným dobrodružstvom. 🙂

Pozrieť všetkých lektorov