FAQ – Často kladené otázky

Sme tím lektorov z celého Slovenska a zahraničia, ktorých spája vzájomná spolupráca cez maily, sociálne siete a aplikáciu Skype. Tím Skype lessons.sk je vedený koordinátorkou Alenkou Medzihradskou, zakladateľkou myšlienky výučby cudzích jazykov prostredníctvom online aplikácií. Na Slovensku sme prví a jediní svojho druhu. Nenájdete nás v kamennej jazykovke. Nájdete nás online. Celá myšlienka založenia projektu vznikla v roku 2014 a v roku 2016 dostala reálne kontúry.
Vybrať si môžete zo 4 svetových jazykov – anglický, nemecký, španielsky a francúzsky.
Spolu je nás 11. Výučba anglického jazyka je u nás zabezpečená 7 lektormi – Alenkou M., Martinkou B., Michalom M., Dáškou G., Tanyou U., Evkou L. a native speakrom z USA - Stephanom H. Všetci lektori anglického jazyka strávili nemalý čas v anglicky hovoriacej krajine, kde študovali alebo pracovali. Vďaka tejto skúsenosti vedia preniesť reálne Anglicko, Ameriku, či Austráliu do pohodlia Vášho domova do takej miery, že Váš akcent bude na vyššej úrovni už po pár hodinách. Business English je zastrešená native speakrom, ktorý je na slovo vzatý v tomto smere, keďže jeho primárne zamestnanie je v business sektore. Nemecký jazyk je vedený dvoma lektorkami a to Miškou M. a Zuzkou K. vďaka ktorým je nemecký jazyk u nás veľmi požadovaný a dopyt po ňom rastie vďaka ich „know-how“, ako tento jazyk učiť zaujímavo. Francúzsky jazyk je vyučovaný Slovenkou žijúcou dlhé roky vo Francúzsku Dankou J., ktorá je ako našou klientkou, tak aj našou lektorkou. Španielsky jazyk a jeho temperament prenáša k našim klientom lektorka Milka P., ktorá sa rozhodla vyštudovať španielčinu po 10 rokoch pôsobenia v Španielsku.
Áno, nedôveru výučby cez Skype odbúravame extra službou. Sme si vedomí, že spoločnosť na Slovensku dôveruje výučbe cez Skype menej ako v zahraničí, kde je táto forma výučby samozrejmosťou. Našim záujemcom ponúkame 30 minútovú skúšobnú hodinu ZDARMA. Po ukážkovej hodine sa klient slobodne rozhodne, či má alebo nemá záujem o kurz jazyka. Slobodná voľba našich klientov je pre nás kľúčová.
Kurzy cudzích jazykov sú určené pre všetky vekové kategórie. Náš najmladší klient má 8 rokov a najstarší 59. Naše kurzy sú zamerané predovšetkým na rozvoj komunikácie v cudzom jazyku, či už bežnej dennodennej reči alebo na rozvoj business English, či príprav na pohovory a medzinárodné certifikáty. Pomáhame v jazyku tým, ktorí sa chcú zdokonaliť v jazyku pre radosť, ako aj tým, ktorí sú v novej práci, či pozícii a po rokoch sú nútení opätovne používať cudzí jazyk aktívne, či už v ústnej alebo písomnej forme. Venujeme sa aj detským a teenagerským klientom, pre ktorých angličtina je vášňou alebo ktorí potrebujú pomoc k príprave na vyučovanie. Našou snahou je dokázať, že každý zvládne komunikovať v cudzom jazyku, ak sa nájde správny spôsob výučby pre jednotlivca. Preto našim klientom „šijeme“ hodiny na mieru.
Áno. Veľkou výhodou je časová flexibilita, ako aj znížené náklady na dopravu či už lektora do firmy alebo zamestnancov do jazykovej školy.
Šetríme Vám čas a stres pri presune do a z jazykovej školy a s tým súvisiace náklady. Sme časovo flexibilnejší, hodiny si vieme presunúť podľa potreby. Šeríme životné prostredie, netlačíme pracovné listy, plne využívame možnosti internetu a vyrábame vlastné cvičenia ušité Vám na mieru. Učíte sa z pohodlia domova alebo kancelárie, teda na mieste, ktoré dôverne poznáte, čo Vám pomáha pri výkone, ktorý podávate pri učení. Výučba cez Skype je osobnejšia ako sa zdá. Medzi lektormi a klientmi sa vytvárajú priateľstvá, ktoré trvajú. Považujeme to za extra pridanú hodnotu, za ktorú sme vďační, že ňou môžeme disponovať.
Pri prvej komunikácii s Vami sa Vás pýtame na Vašu preferenciu dňa, prípadne dní a časov, kedy ste k dispozícii. Podľa Vami zadaných kritérií nájdeme lektora, ktorý je v dané dni a časy k dispozícii.
Áno. Native speakera máme zatiaľ len pre výučbu anglického jazyka. Nie je problém mať napr. 1 hodinu ANJ so slovenským lektorom, a 1 hodinu ANJ s native speakrom. Vieme sa Vám v tomto prispôsobiť.
Samozrejme. Mnoho našich klientov sa učí 2 alebo aj 3 jazyky.
Učíme výlučne individuálny typ vyučovacích hodín. Dôvodov je viacero, spomeniem dva najdôležitejší. Pri výučbe v malých skupinách sa stretávajú rôzne typy osobností, výrečnejší, extrovertnejší, zároveň tichší a introvertnejší. Druhá spomenutá skupina ľudí zvykne byť na hodinách neaktívna, keďže im nie je prirodzené sa v skupine presadiť. Ďalší, nemenej dôležitý dôvod je ten, že nikde nie je človek nútený rozprávať viac ako na individuálnej hodine typu „jeden-na-jedného“.
Klient sa prihlasuje na kurz na obdobie 1 mesiaca, kedy obdŕža rozpis hodín na daný mesiac. Ak sa s lekciami začne napr. od polovice mesiaca, hodiny sa plánujú do konca daného mesiaca.
Klientom ponúkame na výber 50 minútové alebo 60 minútové lekcie cudzích jazykov. Ak má klient požiadavku dvojhodinoviek, prípadne iný časový interval, radi vyhovieme požiadavke klienta.
Skype hodiny sú Vám šité na mieru, takže je to na Vás. Hodiny pripravujeme podľa toho, či sa klient má záujem zlepšiť v rozprávaní, čítaní, posluchu alebo gramatike. Ponúkame konverzácie, prípravy na certifikáty, prípravy do školy na hodiny jazykov ako pomoc pre rodičov, prípravy na prijímacie pohovory, prípravy na pohovory do zamestnania, prípravy na maturitné skúšky, atď.
 • Dobré internetové pripojenie
 • Skype software
 • Slúchadlá
 • Kameru odporúčame – nie je podmienkou
 • Mikrofón – väčšina počítačových zariadení ma mikrofón zabudovaný, ak nie – externý mikrofón je nevyhnutnosťou
 • Pozitívny prístup
Nie. Neradi stresujeme klientov testami. Zároveň, ak klient nevie povedať, aká je jeho úroveň jazyka, vtedy klientovi posielame link na tzv. „rozraďovací test“ /placement test/, ktorý mu napovie momentálnu úroveň jazyka.
Študijný materiál Vám tvorí a posiela lektor. Nie je nutná kúpa kníh ani iných pomôcok, pokiaľ to nie je požiadavka klienta.
Dni a časy lekcií sa u 90% klientov stanovujú presne /napr. utorok o 10,00 a štvrtok o 17,00/. V prípade potreby vieme lekciu posunúť na iný čas prípadne deň, ak Vám niečo nečakané vojde do cesty. Máme aj klientov, ktorí sú pracovne a časovo natoľko vyťažení, že hodiny si plánujú individuálne.
V prípade potreby vieme hodinu odučiť aj cez víkend bez navýšenia ceny za hodinu. Avšak víkendy sa snažíme nechať pre naše rodiny a regeneráciu.
 • Mesačné reporty v závere mesiaca
 • Rozpisy hodín na každý mesiac
 • Férové podmienky pre zákazníkov
 • Rýchlu e-mailovú komunikáciu a lojálny prístup
 • Flexibilitu posunov hodín v dostatočnom časovom predstihu požiadavky
Online lessons.sk má 3 základné podmienky a to:
 • storno hodiny bez odrátania 50% sumy lekcie sa musí udiať najmenej 6 hodín pred začatím výučby, inak Vám bude polovica hodiny účtovaná, ak hodinu zrušíte 6 hodín pred výučbou, celá suma lekcie sa Vám odráta.
 • platba za hodiny sa vykonáva najneskôr do 15.dňa v mesiaci kvôli vyplácaniu lektorov a plynulému plynutiu priebehu spolupráce /napr. za hodiny za Január sa platí do 15. januára/.
 • V prípade Vášho meškania na Vás lektor bude čakať 30 minút. Po uplynutí tejto doby lektor k dispozícii už nebude, a zaráta sa Vám 50% hodiny.
Za rešpektovanie a pochopenie podmienok v mene lektorov a mene svojom ďakujem.
 • Je to najmä časová flexibilita, ktorou disponujeme ako lektori vyučujúci jazyk cez Skype. Vieme sa ľahšie časovo prispôsobiť a nájsť spoločné riešenie učenia hodín v prípade náhradných stornovaných hodín anglického jazyka v porovnaní so službami, ktoré zabezpečujú kamenné jazykové školy.
 • Tešíme sa, že práve učením inovatívnou formou cez Skype šetríme Váš čas, peniaze spojené s nákladmi na presun z a do jazykovej školy alebo lektora za klientom, stres v dopravných zápchach a v neposlednom rade šetríme životné prostredie. Materiály netlačíme na papiere, nepoužívame autá pri presune za klientom, ale naplno využívame internet a jeho možnosti pri výučbe anglického jazyka.
 • Sme malá začínajúca spoločnosť, ktorú práve Vašim výberom môžete podporiť a posunúť nás vpred. Hoci na trhu nie sme známy pre každého, dať šancu novým mladým ľudom a ich nápadom aj my v našom tíme považujeme za kľúčové a pre spoločnosť obohacujúce.
 • Kvalita pre nás znamená viac ako kvantita. Hoci sme na trhu už pár rokov, rozhodli sme sa budovať si meno nie platenými reklamami, ale referenciami klientov, ktorí sa už s nami učia. Zároveň, čo považujeme za našu veľkú devízu je komorná, priateľská, rodinná atmosféra medzi koordinátorkou projektu a jej lektormi ako aj klientmi.

 

Ak ste predsa len nenašli odpoveď na to, čo vás zaujíma, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára:

  Vaše meno:

  Váš e-mail: (povinné)

  Predmet: (povinné)

  Vaša správa: