Julka Ch. – lektora anglického jazyka

„Môj prvý kontakt s angličtinou bol už v materskej škole, počas ktorej som navštevovala súkromnú jazykovú školu pre deti. Na základnej škole som bola zaradená do jazykovej triedy. Po ukončení moje kroky smerovali na bilingválne gymnázium, kde som po piatich rokoch úspešne zmaturovala a odišla s medzinárodne platným certifikátom CEF C1.

Počas tohto štúdia som mala možnosť niekoľkokrát navštíviť Spojené kráľovstvo a okrem všetkých známych pamiatok nahliadnuť a priamo sa zúčastniť ich vyučovacieho procesu. Momentálne som študentkou psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Štúdium na vysokej škole mi umožňuje venovať sa aj výučbe anglického jazyka, tento čas rada využívam zmysluplne, keďže interakcia môjho štúdia a práce s deťmi mi pomáha prepojiť teóriu s praxou.

Sama vidím, akou výhodou je v dnešnej dobe ovládať cudzí jazyk, a koľko nových možností táto znalosť prináša. Teším sa už teraz na hodiny s malými Angličanmi.”

Pozrieť všetkých lektorov