Michal Z. – lektor anglického jazyka

“Do angličtiny som sa zamotal už ako malý chlapec, keď som sledoval rozprávky Dexter’s laboratory. Naučením sa prvej vety “What does this button do?” začal môj záujem o angličtinu. S rovnakým záujmom som pokračoval na bilingválnom gymnáziu, kde som 8 rokov študoval, ale aj počúval ako moja americká výslovnosť nie je správna. Štúdium som pokračoval na Manažmente univerzity Komenského. Neskôr som však zistil, že najviac ma baví manažovať práve hodiny angličtiny. A tak sa venujem manažovaniu hodín už vyše päť rokov a rád v tom budem pokračovať.

Myslím si, že vedieť vyjadriť myšlienky netradične a v inom jazyku je super. Myslím si, že angličtina otvára možnosti kontaktu nie len s ľuďmi, ale aj so srdcom. Rád každého naučím, prečo je angličtina zaujímavá.”

Pozrieť všetkých lektorov