Zuzka K. – lektorka nemeckého jazyka pre dospelých

“Lásku k nemeckému jazyku vo mne vzbudila moja učiteľka nemčiny na gymnáziu, ktorej som dodnes nesmierne vďačná. Bola to inšpiratívna žena, ktorá dokázala učiť moderne a pútavo. Začala som sa ju učiť v 14 rokoch a poviem vám, že to vôbec nebolo neskoro. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že začať s jazykom sa dá kedykoľvek. Stačí impulz, malé poštuchnutie, vlastná vnútorná motivácia alebo len čistá zvedavosť, či výzva.

Učím tento jazyk už viac ako 20 rokov (na gymnáziách s rozšíreným vyučovaním nemčiny, na nemeckom gymnáziu v Sasku, na jazykových školách, vo firmách, na vysokej škole, individuálne) a stále v ňom nachádzam veľa inšpiratívneho. Je to hudba, knihy, filmy, odborné ale aj populárne texty, fascinuje ma jeho vývin a neobmedzené možnosti. Po štúdiu nemeckého jazyka a literatúry som absolvovala nespočetné množstvo kurzov, seminárov a pobytov predovšetkým v Nemecku na rôznych školách a inštitúciách a naučila som sa ako učiť zábavne, bez nátlaku a efektívne.

Mám veľmi rada prácu s ľuďmi, od ktorých sa aj ja učím mnohým veciam a stále sa teším z každého človeka, ktorý dosiahne pokrok v rozprávaní, porozumení, zdokonalí svoje vyjadrovanie alebo písanie v jazyku. Učenie jazyka je tak rôznorodé a zábavné, že ma príprava na každú hodinu napĺňa radosťou a každá odučená hodina je pre mňa zdrojom energie a inšpirácie.”

Pozrieť všetkých lektorov