Klára O. – lektor nemeckého jazyka

„Nemčine sa venujem už do detstva. Sprevádza ma od 3. ročníka ZŠ, cez štúdium na gymnáziu až po štúdium univerzite. Jeden letný semester študovala aj vo Freiburgu v Nemecku.

Celý svoj život som zasvätila výučbe nemčiny. Nie je to pre mňa len „tvrdý“ a komplikovaný jazyk plný výnimiek. Nemčinu vnímam ako jazyk, ktorí umožňuje spoznať nové kultúry, cestovať a otvára možnosti na pracovnom trhu. Každý z nás sa dokáže naučiť hovoriť po nemecky, alebo sa v nemčine zdokonaliť. Stačí nájsť ten správny spôsob.

Spolu objavíme nemčinu prirodzene a hravo. Je pre mňa dôležité, aby sme sa učili v príjemnej atmosfére. S úsmevom ide totiž všetko ľahšie.“

Pozrieť všetkých lektorov