Voľné pokračovanie blogu: „Kto učí naše deti anglický jazyk na 1. stupni základných škôl?“ Rok 2020/21 poznačený Covid-19.

Vždy som sa snažila použiť zdravý rozum, slušné správanie a úctu voči každému, s kým som mala česť spolupracovať.  Touto vetou som začala blog v apríli 2020. Bol to čas, kedy sme sa prvýkrát stretli so spätnou väzbou rodičov na úroveň anglického jazyka na prvom stupni. Je február 2021 a vás, znepokojených rodičov, je stále viac. Dovoľte nám priblížiť vám náš pohľad na výučbu jazykov od útleho veku a dôležitosť toho, aby ho učili ľudia na to určení. 


Kto, prosím, učí naše deti anglický jazyk na prvom stupni základných škôl?

Úprimne, neviem vám odpovedať. Učia aj družinárky, učitelia aprobácií iných predmetov, ktorí si za „kredity“ získali “oprávnenie” učiť anglický jazyk. Pozývame vás prečítať si zopár “storiek” od vás, ktoré sme dostali za posledný týždeň a nenechali nás ľahostajnými. Kto učí naše deti jazyky na prvom stupni je téma, na ktorú cítime potrebu opäť upozorniť.

Pre zachovanie anonymity vám opíšeme postrehy, ktoré ste vy, rodičia, postrehli za posledné mesiace. Správy nám posielali mamky a otcovia ako zo štátnych, tak aj súkromných škôl. Detičky prvého stupňa boli a väčšina stále je na dištančnom vyučovaní, a preto rodičia sú účastní pri výučbe. Čo sa nezmenilo od apríla je fakt, že mnohí učitelia stále rozprávajú na hodinách anglického jazyka primárne po slovensky – aj tie najjednoduchšie frázy: „open your book; take a pencil or a pen; say hello“,… “. Výzerá to nejak takto: „Tak deti, otvorte si knihy, vezmite si ceruzku alebo pero,…” Pýtame sa prečo?

Učenie detí vo veku 6 až 10 rokov v cieľovom jazyku je umenie, my to vieme. Vedia to aj ostatní?

Story 1:

Dovoľte mi uviesť vám príklad, ako je jedna maličká 6 ročná slečna učená anglický jazyk: “On the picture is sand. Zopakuj: On the picture is sand.” Ten, kto anglický jazyk študoval vie, že síce po slovensky povieme “na” obrázku, no v angličtine sa používa predložka “in” – “In the picture…” a poďme hneď na druhú nepresnosť. Chýba nám podmet v tejto vete, a preto sa v angličtine používa pri takejto skladbe vety slovo “there“. Takže správna veta znie: “In the picture there is sand.” A to bola jedna veta. Nielenže sa na naše detí hovorí po slovensky, ale aj keď sa prejde do angličtiny je to smutný výsledok.

Story 2:

Pred pár dňami mi písala lektorka Sonička, ktorá sa venuje výučbe detí na prvom stupni. Jej úroveň jazyka je C1-C2 – ukončený štátnicou z ANJ. Naša platforma si dáva záležať na výber lektorov, na ich úroveň jazyka, prízvuk, skúsenosti, odbornosť a schopnosť vedieť učiť.  Správa, ktorá nám prišla nás nemilo prekvapila. Výučba online lessons.sk bola označená ako nedostatočná a nesprávna. Žiačke sme vraj zle vysvetlili ako sa hovorí čas po anglicky. Iste viete, že “telling the time” po anglicky je odlišný od slovenčiny. “Quarter past” je štvrť a “quarter to” je trištvrte. Čiže, ak je 3:15 je to „quarter past 3“. Ak je 3:45 je to “quarter to 4“. Spomínaná pani učiteľka učí deti nasledovne: “3:15 – quarter past 4 (ako by sme to po slovensky povedali – štvrť na 4), a zároveň „3:45 je quarter to 4“, čo je správne, zároveň, nedáva to žiadnu logiku pri porovnaní štvrť a trištvrte. Dievčatko, ktoré učíme druhý rok, dostalo z písomky 3. Lebo sme ju vraj zle naučili. Vďaka za kolegynku tejto pani učiteľky, ktorá skontrolovala písomku dievčatka a uznala, že si zaslúži 1 so slovami: “dobre ťa to naučili tí online-áči“.

Story 3:

Ďalšie 12 ročné dievčatko malo bolesti brucha na našej hodine ANJ, pretože sa bálo zlej známky v škole kvôli slovu “salad” –nebola si istá, či je to počitateľné alebo nepočítateľné podstatné meno. Nuž takto to je. “Salad” je oboje. Pretože, ak máte na mysli misku šalátu, ktorú si objednáte na obed, pokojne poviete: „Please, buy 4 salads.“ /Oxford dictionary/. Ale zároveň, ak máme Vianoce a obriu misu zemiakového šalátu, je to “potato salad“, ktorý je nepočítateľný /Oxford dictionary/. Je mi ľúto, že sa málo pozerá na detské duše v tejto oblasti, na strach ozvať sa, hoci majú pravdu. Vzťah učiteľa a žiaka považujeme za kľúčový a strach považujeme za prežitok.

Dôsledky zlých návykov vo výučbe jazykov si vás nájdu aj po rokoch.

Na záver tohto voľného pokračovania blogu mi dovoľte zakončiť malým dôkazom našich tvrdení, ktoré sme uviedli vyššie. Naša platforma vedie aj firemné kurzy. Požiadavky firemných kurzov sú poväčšine orientované na „rozviazanie jazyka“, správnu komunikáciu a vyladenie prízvuku.

Tento týždeň sme však dostali požiadavku, s ktorou sme sa stretli prvýkrát:

Pre vybraného zamestnanca potrebujeme mentora, ktorý ho bude pravidelne opravovať a verím, že to prinesie ovocie. Náš je zamestnanec je na seniorskej pozícií, ale v EN ide podľa svojich zaužívaných, zlých vedomostí a zlých návykov. Hoci jeho plynulosť v jazyku je skvelá, zároveň plná neakceptovateľných chýb pre zahraničný trh.“

Čo majú robiť rodičia, keď vidia, že úroveň výučby jazykov nie je v poriadku?

Ozvite sa. Všetko sa da povedať viacerými spôsobmi. Hlavne slušne a pokojne. A síce preveriť si svoje obavy. Aj školy a ich vedenie by si malo dať záležať na tom, kto učí deti, ktoré sú zverené do ich rúk. Takto sa predsa robí meno školy.

Možno vám v hlave prebehlo, že prečo na túto tému upozorňujeme.

Však my vďaka nízkej úrovni jazyka niektorých kolegov máme prácu a klientov na online lessons.sk. Radi vám na to zareagujeme stručne – našich malých klientov si veľmi ceníme, zároveň nemáme radosť, keď vieme, že čas strávený preúčaním zlých návykov sme mohli využiť zmysluplnejšie.

Učíme veľa detí, ktoré sú skvelé v jazykoch a majú vynikajúcich učiteľov. Rodičia týchto detí nám ich zverili s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň, rozšíriť slovnú zásobu, rozvinúť gramatiku a kritické myslenie, a záskať iný prístup k výučbe.

Sme nesmierne vďační za rodičov, ktorí v tichosti usúdili, že sme potrební pre ich deti, keď ich ratolesti ani po 5-6 rokoch v škole nevedia odpovedať na základné otázky, nieto rozumieť po anglicky alebo komunikovať.


Odovzdávame vedomosti. Odovzdajme také, za ktoré sa nemusíme hanbiť , aj za predpokladu, že nás nikto nekontroluje. Nezvykneme mať radi, ak sú ľudia okolo nás leniví. Preto neakceptujme lenivosť ani pri nás samých.

See you later, alligator! After a while, crocodile! Goodbye – butterfly!

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.