“Alenka, učíte firemné kurzy?” Samozrejme, už od roku 2018.

Zrejme sa pýtate, prečo to oslovenie: “Alenka, učíte firemné kurzy?”. Nuž, “let´s explain” /ideme vysvetliť/. V roku 2014 sme začali výučbu cez nepoznaný online priestor pod menom “Skype lessons by Alenka”, kde sme sa venovali výučbe anglického jazyka deckám, tínedžerom a dospelákom. V roku 2018 zazvonil telefón z korporátu, či pre ich spoločnosť zabezpečíme firemný kurz anglického jazyka. Je rok 2022 a môžeme povedať: “Áno, úspešne, profesionálne a individuálne učíme už aj  firemné kurzy.” Dnes disponujeme 8 ročnými skúsenosťami v online priestore. Sme platforma 18 lektorov vyučujúcich 5 svetových jazykov. 


Budovanie a formovanie online lessons.sk trvalo roky a byť tvrdohlavým sa niekedy vypláca. Dnes sme platformou, ktorej počet klientov prevýšil číslo 130. Všetky kurzy sú vedené individuálne. A to je jednou z “core” vecí, ktorými sa líšime od konkurencie.

8 faktov, v čom sa odlišujeme vo výučbe poskytovania služieb vo výučbe jazykov oproti konkurencii

1. Kvalita je pre nás viac ako kvantita.

Dlhé roky sme počúvali zo všetkých strán, že “takto” sa “business” nerobí. Zrejme sa pýtate, ako “takto”? Našim krédom od počiatku online lessons.sk je poskytovať kvalitnú výučbu jazykov profi lektormi aj za rizika, že by sme nevedeli pokryť dopyt. Stávalo sa, že klienti mali záujem o hodiny u nás, zároveň naše kapacity boli plne obsadené. Po dlhých rokoch môžeme povedať, že si vážime trpezlivosť klientov, ktorí čakali na “standby liste”, pokiaľ sme nenašli top lektora spĺňajúceho kritéria našej platformy. Kvalita je a stále bude pre nás dôležitejšia ako číslo klientov, ktorých učíme.


2. Lektori sú odborníci v jazyku.

Vybrať kvalitného lektora vidíme ako výzvu. Dnes sa pasujeme s “nešvárom” – každý vraj vie skvelo po anglicky. CV a papier znesie veľa. Sme toho svedkom. Dodnes sme obdržali niekoľko desiatok CV-íčok, pozvali sme uchádzača na interview a dnes čestne môžeme povedať: životopis a realita sa v 80% nezhodovala. Istá skupina uchádzačov mala CV napísané tak, že sme si boli istí, že to bude super fit pre našu platformu. Po 30 minútach interview, ktorého súčasťou je ukážka hodiny, bolo jasné, že sme sa mýlili. Zároveň sme obdržali “CV-čka”, ktoré neboli ničím výnimočným a po spojení sa v “call-y” sme ostali v nemom úžase. Inšpirovala nás úroveň jazyka, pripravenosť, motivácia, chtíč, zvedavosť a pripravené aktivity. Považujeme za kľúčové ponúkať firmám kvalitných, odborných a skúsených lektorov.

Od lektorov očakávame odbornosť v jazyku, metodiku /vedieť, ako podať informáciu gramatiky, slovnej zásoby či vetnej skladby efektívne ďalej/, ľudskosť, húževnatosť, humor a vášeň pre jazyk, o ktorý sa lektor uchádza. Nám sa jazykové “delá” podarilo nájsť. Dnes sme tím 18 lektorov zabezpečujúcich chod platformy online lessons.sk.


3. Učíme len individuálne kurzy – jeden lektor & jeden klient.

Od vzniku našej platformy sme boli viackrát lámaní vyskúšať skupinové online kurzy anglického jazyka. Aj sme to skúsili. Po mesiaci sme si s lektormi “online-ovo” sadli na kávu a povedali si, že tadiaľto naša cesta nevedie. Rozmanitosť pováh, jazykových úrovní, tempa klientov a celá škála faktorov ovplyvňuje priebeh lekcie. Pri skupinovom kurze je nemožné realizovať výučbu tak, aby všetci jednotlivci v skupine napredovali rovnako rýchlo. Nikdy nie ste viac nútení rozprávať a rozmýšľať v cudzom jazyku tak, ako keď sa ocitnete len lektor sám a vy. Vtedy je progres v jazyku výrazný a rýchlejší, ako pri skupinovom kurze. Nehovoriac o zrýchlení sa v reakciách v jazyku a v samotnej komunikácii. Budovanie sebavedomia klienta a odvahy pri komunikácii v cudzom jazyku je naším vnútorným cieľom.

Pri online firemných skupinových kurzoch sa zvyknú vyskytnúť nasledovné ťažkosti: v skupine sa stretnú kolegovia,  ktorí nemajú blízky či dobrý vzťah, alebo sa stretnú kolegovia s lepšou a horšou úrovňou jazyka, čo častokrát vedie k zaseknutiu sa v rozprávaní jedného z nich. Stretáva sa extrovert s introvertom, ktorý nepustí kolegu k slovu, alebo sa stretnú kolegovia rôznou pozíciou vo firme. Toto sú informácie od našich klientov firemných kurzov, ktoré nám uviedli pri otázke: “prečo majú/nemajú záujem o skupinové kurz anglického jazyka”. Aj preto naďalej učíme formou “jeden lektor & jeden klient”.


4. Zamestnanec každej firmy má nárok na 30 minútovú individuálnu skúšobnú hodinu v trvaní 30 minút zdarma.

Každému potenciálnemu klientovi ponúkame skúšobnú hodinu v trvaní 30 minút zdarma. Je pre nás zásadné, aby sa klient sám rozhodol, či mu platforma, lektor/lektorka sedia, či štýl, akým učíme je mu blízky a či forma výučby prostredníctvom online priestoru klientovi vyhovuje. Firemný kurz pre nás nie je výnimkou.


5. Firmy platia len za odučené hodiny podľa podmienok online lessons.sk.

U nás si mačku vo vreci nekúpite. Online lessons.sk nepredáva jazykové kurzy firmám alebo jednotlivcom dopredu. Firmy ako aj jednotlivci platia len za odučené hodiny podľa platných podmienok online lessons.sk. Každá firma v závere mesiaca dostáva sumár odučených hodín svojich zamestnancov, rozpis hodín na nový mesiac dostáva každý zamestnanec – do kópie pridávame aj zamestnávateľa alebo HR /ak si to zamestnávateľ vyžaduje/ a v neposlednom rade disponujeme rýchlou komunikáciou, lojálnym prístupom a férovými podmienkami. 


6. Zamestnávateľ a zamestnanec obdrží 2x ročne report zhrňujúci pokrok v jazyku za ostatných 6 mesiacoch.

Report je jednou z ďalších pridaných hodnôt, ktorú online lessons.sk ponúka svojim klientom. 2x ročne – v januári a v júni naši klienti ako aj ich zamestnávatelia obdŕžajú report zhrňujúci pokrok v jazyku jednotlivca za posledných 6 mesiacov. Report zahŕňa 3 oblasti, na ktoré sa sústredíme, a to: grammar & topics /gramatika a témy, ktoré s lektorom prebrali/, communication /ako klient pokročil v komunikácii/ a recommendation /odporúčanie klientovi, v čom je dobré zabojovať/. Reporty sú našimi klientmi považované za obrovskú extra službu ako aj za motivujúci prvok v napredovaní pri výučbe ďalej.


7. Kto učí firemné kurzy.

Všetky kurzy vedú lektori s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame špičkových slovenských lektorov vyučujúcich anglický jazyk na úrovni C1-C2 ako aj dvoch “native speakrov” z USA a GB. Dokonca aj Business English vie byť súčasťou firemného kurzu pre vašu spoločnosť.


8. Bezkonkurenčné ceny.

Ceny za 50 alebo 60 minútové individuálne hodiny sú neporovnateľné s cenami konkurencie. Pomer ceny a kvality poskytovaných jazykových služieb prostredníctvom platformy online lessons.sk je bezkonkurenčný. Na vyžiadanie vám obratom pošleme cenník pre firemné kurzy.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.