Kto učí naše deti anglický jazyk na 1. stupni základných škôl?

Vždy som sa snažila použiť zdravý rozum, slušné správanie a úctu voči každému, s kým som mala česť spolupracovať.  Odkedy som odišla z Narnie, bilingválnej cirkevnej školy v Bratislave, strácala som ružové okuliare na každom rohu, čoho výsledkom bolo štvoro výpovedí počas 6 mesiacov v štátnom školstve v roku 2014/15 v metropole východu. Moje stratené okuliare som dodnes nenašla. Vieru stále mám. Zároveň, posledné dva mesiace ma vyprovokovali napísať tento blog.


Kto, prosím, učí naše deti anglický jazyk na prvom stupni základných škôl?

Skúsme pomenovať, aké školy mám ja a lektori detských klientov Skype lessons.sk na mysli pri kladení si tejto otátzky. Hovoríme o bežných štátnych školách, kam chodí väčšina detí. Súkromné, cirkevné, či bilingválne zvyknú mať jasné smerovanie celého zariadenia.


Učenie detí vo veku 6 až 10 rokov v cieľovom jazyku je umenie

Skype lessons.sk vzniklo vďaka deťom. Vzdialenosť 450 km nám vytvorilo priestor pre online výučbu pred 6 rokmi. Deti predstavujú značné číslo našich klientov. Náš najmladší mladý klient má 8 rokov, viacero detí spadá do skupiny 4., 6. – 8. ročníka ZŠ.

Spolu s dvoma ďalšími lektormi sme viedli nejednu debatu týkajúcu sa tejto témy. Rodičia nám píšu ohľadom spolupráce s nami. Z toho veľmi tešíme. Zároveň, my – lektori učíme aj inde ako len na platforme Skype lessons.sk. Učíme na základných školách, gymnáziách, v škôlkach, vedieme firemné kurzy. V našej „Skype lektorskej famílii“ nenájdete lektora, ktorý je bez kvalitných učiteľských, pedagogických a metodologických skúsenosti.

Súčasťou interview je ukážka hodiny detských kurzov: úroveň A1-A2, vek 9 rokov, téma je na lektorovi. Možno Vás napadla otázka, prečo naši potenciálni lektori majú odučiť práve túto vekovú skupinu detí na tejto úroveň. Učiť deti prvého stupňa, prípadne predškolských zariadení je najnáročnejšie. Schopnosť upraviť jazyk, gramatiku, prevedenie, úlohy, metódy a to len v cieľovom jazyku vás vie dostať do kolien.


Väčšina učiteľov učí deti angličtinu po slovensky

Je neporovnateľne jednoduchšie učiť prvákov na gymnáziu a učiť prvákov na základnej škole. Desivé je, že mnohokrát rozdiel úrovne medzi 1. ročníkov ZŠ  a 1. ročníkov gymnázia nie je veľký. Časový rozdiel je markantný.  Ak sa postavíte za dvere triedy, kde je práve “English” u práváčikov, či tretiakov, v prevažnej miere by ste tam počuli slovenský jazyk.

Vystáva otázka, kto sú učitelia, ktorí učia malé deti anglický jazyk. Majú títo učitelia skutočne vyštudovanú angličtinu na univerzite či zvládnutú štátnu skúšku, Cambridge alebo iný certifikát na úrovni C1-C2? Alebo deťom na prvom stačí učiteľ s kurzom, či rekvalifikáciou? Však sú to „len“ deti?

Na skúšobnej hodine, ktorú ponúkame našim potenciálnym klientom sa pýtame detí najnákladnejšie otázky ako „What´s your name? How old are you? Count to 10. What colour is it?“  Dopriala by som Vám vidieť ich tváre a vystrašené pohľady. Nerozumejú nám, alebo nám rozumenjú veľmi málo. Lebo hovoríme po anglicky na hodine angličtiny. To je jeden z dôvodov, prečo deti milujú hodiny so Skype lessons.sk. Lebo vieme ako ich učiť.

Deti vo veku prvého stupňa základných škôl, prípadne predškolských zariadení sú ako špongie na prijímanie vedomostí. Dokážu ich prijímať bez toho, aby vedeli, že sa učia. Stačí využiť všetky ich zmysly, vnemy, a hovoriť na nich 90% v cieľovom jazyku. Áno, aj v prvom ročníku základnej školy. Ak sa učiteľ rozhodne ísť touto cestou, neraz  odchádza z hodín spotený, unavený, zničený. Lebo skáče, hrá, ukazuje, kreslí, používa maňušky, prípravy hodín trvajú dlhšie a byť kreatívny sa vypláca.


Učenie v cieľovom jazyku prináša ovocie. Je potrebné len vydržať

Prvý polrok je mega náročný. Rodičia Vám neveria, boja sa, deti sú zmätené. Dôvera je nadovšetko. Všetko je o komunikácii. Ak nesklamete dôveru detí, nesklamete dôveru ani rodičov. Bacha! Deti sú najnáročnejšie a najúprimnejšie publikum. Preto má zmysel do nich investovať.

V spoločnosti je počuť názor, že naučiť deti farby, či slovnú zásobu dokáže každý, kto hovorí kúsok po anglicky. Čo sa zdá byť najľahšie je najťažšie. Pozrime sa prečo. Pozornosť detí je krátka, aktivity a metódy musíte dôverne poznať a vedieť ich využívať na 200% a mať asi tak 5 záložných plánov. Majme na mysli, že učiteľ hovorí len po anglicky bez používania slovenčiny. Po roku deti slušne rozumeli anglicky. Po dvoch? Rozplávali, s chybami. Áno, s chybami musia rozprávať, aby strach z rozprávania odišiel. Po štyroch? Boli plynulí a gramaticky oveľa správnejší ako v treťom ročníku.

Hovoriť na deti po slovensky považujem za obrovskú chybu v systéme. Uvedomme si, študenti maturujú na úrovni B2. Mnohokrát na gymnázium prídu žiaci s úrovňou A2. Stratili 9 rokov.


Učiť deti vie byť zábava

Skúsila som si učiť v škôlke po 10 rokoch /2010 – 2020/ opäť. V materskej škole mojej dcérky v Košiciach. Chcela som si overiť moju teóriu učenia len v cieľovom jazyku v Košiciach, aby som nepila víno a vodu kázala.

Hoci je karanténa, 7 mesiacov sme s kurzom „Let´s kids fly“ a žirafkou Ziggie, magic boxom, flashkartami, pesničkami, stále rovnako sa opakujúcou štruktúrou hodín urobili veľké veci.

Ak Vám 5 ročné deti kričia  „Hellloooo, sit on the carpet. Make a circle. Sit by the tables. What is this? Do you like…? Let´s sing a hello/goodbye song. Pass me the crayons. Stand up, sit down, turn around, stump your feet. How are you? I am fine, so-so, tired… Line up! Show me something purple., etc. “po 7 mesiacoch 1 hodiny týždenne, ktorá trvá 35 minút, si poviete  „MÁ TO ZMYSEL! Lebo vedia použiť aj člen „a,an“, otázky s „Do“, sloveso „to be“, reagujú na krátke jasné pokyny.

Učiteľ musí vedieť, aký má cieľ a ísť za ním. Plán a metodika je základ.

Skype lessons.sk učí angličtinu po anglicky.

Detské kurzy sú vedené lektorkou Evkou, Alenkou a lektorom Mikom. Kurzy pre deti sú vhodné od 8 rokov, čo je ukončený 2.ročník ZŠ. Často krútime hlavami, prečo deti, ktoré o pár dní idú na druhý stupeň nie sú na túto skutočnosť pripravené.

Druhý stupeň vyžaduje plynulé čítanie, základnú gramatiku, frázy, slovnú zásobu, písomnú ako aj ústnu formu. Pri prechode z prvého stupňa na druhý sa rodičia ako učitelia ocitajú v úzkych. Deti domov nosia zlé známky, učitelia musia dohnať, čo sa inde zanedbalo. Sme vďační, že situácia spôsobená COVID-19 pritiahla rodičov k nám a im deťom, ako aj rodičom môžeme ukázať, že sa všetko dá, ak sa chce a ak jazyk učia odborníci.


“Know-how” ako učíme deti my

Cítime vďaku, že deti môžu spoznať anglický jazyk z druhej strany. Hádajú slová a ich význam, opakujeme s nimi učivo predošlých ročníkov. Hláskujeme, tvoríme otázky, rozširujeme slovnú zásobu, opakujeme celé vety, nenecháme deti povedať „yes/no“, opakujú celé vety po nás. Vieme, prečo to robíme.  Čítame, spievame, počúvame. Robíme obrovské pokroky.

Našu prácu milujeme. Rodičia sú spokojní, deti sa tešia! Základ máme.  Zvyšok zvládneme! Tešíme sa na hodiny s nimi. Robme všetci to, čo vieme, v čom sme dobrí.

Ak máte aj Vy záujem o skúšobnú hodinu pre Vašu dcérku alebo synátora, sem s nimi. Kontaktujte nás prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na našom webe. Žijeme v medzinárodnej spoločnosti a aktívna znalosť svetových jazykov je dnes nutnosťou. Čím skôr začneme, tým úspešnejší v jazyku budeme. Učeniu ZDAR!

One thought on “Kto učí naše deti anglický jazyk na 1. stupni základných škôl?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.