Moderná výučba online

Skype hodina v trvaní 50 alebo 60 minút, príp. individuálna dĺžka výučby. Frekvencia počtu hodín za týždeň je na Vás. Na začiatku každého mesiaca obdržíte mesačný rozpis hodín.