S časovou flexibilitou

Učenie cez Skype je flexibilnejšie. Vyučovaciu hodinu je možné prispôsobiť vašim časovým možnostiam.