Mesačné reporty

V závere každého mesiaca dostanete prehľaď toho, čomu ste sa daný mesiac na Skype hodinách venovali. Vaše vedomosti budú zhrnuté v prehľadnej forme v podobe reportov.