„Alenka, zdá sa, že máš dobrý tím.“ Napísala Katka. „Áno, sme jeden dobrý tím. 2021, vitaj.“

Hovorí sa, že cesta je niekedy cieľom. Keď mi môj balkón ponúkol myšlienku „Skype (dnes už Online) lessons.sk“, mojou prioritou bolo jedno. Nájsť ľudí, ktorí majú rovnakú alebo veľmi podobnú víziu učenia jazykov a spolupráce s ľuďmi ako mám ja. Poviem vám, bola to výzva. A dodnes je. Nájsť ľudí, kde to klape odborne, humorne, ľudsky, či vizinonársky je ako hľadať ihlu v kope sena. Vždy sa však stalo, že sme našli toho, koho sme hľadali.


Výhodou je, že ľudí do tímu môžeme hľadať po celom Slovensku, či svete. Nebyť limitovaný na mesto a miesto je pre nás výhodou.

Dnes je záver roku 2020.  Počet lektorov v tíme Online lessons.sk je 13. Je to moment, kedy sa cieľ stal cestou. Na tím „12 statočných“ nedám dopustiť – áno, nerada používam slovo „môj“ tím, lebo sú viac, ako som ja. Sú skvelí. A ja sa rada učím od nich.

Jeden večer som sedela nad notebookom, mierne skeptická a YouTube mi prehral reklamu Anny Wintour, ktorá povedala: „You need someone who can push you, that is not pulling you back. You need to empower those who are working with you because you are nothing, nothing without a good team. It is really, really important to surround yourself by people whose opinion you trust, who are not anyway frightened of disagreeing with you and you have to LISTEN. You are driven by your heart, by your talent, and you are driven by your instinct. And if you start to question and look at all people what they are doing to the left of you or to the right of you, you are gonna lose that clarity of the thought.“

Potrebuješ niekoho, kto ťa tlačí dopredu a nie toho, kto ťa ťahá vzad. Potrebuješ splnomocniť tých, ktorí s tebou spolupracujú, pretože ty sám si nič a nikým bez dobrého tímu. Je to skutočne veľmi dôležité obklopiť sa ľuďmi, ktorých názoru dôveruješ, ktorí sa v žiadnom prípade neboja nesúhlasiť s tebou a ty ich musíš počúvať. Si poháňaná svojim srdcom, svojim talentom, a si poháňaná svojim inštinktom. A ak začneš pochybovať a pozerať sa, čo robia ľudia naľavo alebo napravo od teba, si na ceste stratiť jasnosť svojho nápadu, či sna.

Boli to slová, ktoré sa stali mojim vnútorným motorom pre našu platformu.

Preto dovoľte mi predstaviť Vám tím Online lessons.sk z pohľadu koordinátorky – Alenky. Vitajte vo svete 12 výnimočných ľudí, ktorí milujú jazyky, nemajú v láske odfláknutú robotu, sú si vedomí, že jazyk je živý organizmus, kedy zaspať na vavrínoch sa nesmie, len z dôvodu, že my sami nechceme. V tíme, ktorý bez humoru by neprežil, lebo je to naša živná pôda a neskutočne radi sa smejeme.

Každý člen tímu je odborník v jazyku na úrovni CEF C1-C2 s praxou a  pre každého žiaka, študenta, či klienta šijeme hodiny na mieru. Túžime, aby každý sa posunul v jazyku v rámci svojich možností. A my im postupne jazykové hranice rozširujeme.

Výsledkom našej práce je 82 ľudí momentálne učiacich sa pod vedením našej platformy a od septembra do decembra 2020 sme ponúkli neuveriteľných 29 skúšobných hodín v trvaní 30 minút zdarma. Dva dni pred štedrým dňom nám korporácia v Prešove zverila ďalších 6 zamestnancov od januára 2021. Online lessons.sk, želáme ti pekné Vianoce a Vám ďakujeme, že ste ostali s nami aj v dobrom, aj v zlom, aj v ťažkom období aj v tom ľahšom.

Preto Vás pozývam spoznať prvých štyroch lektorov učiacich päť svetových jazykov v náhodnom poradí a nezávisiac od rokov spolupráce s nimi. Sme jeden tím, ktorý sa nikdy osobne nestretol. Napriek tomu spolu robíme dobrú vec.

Mike Z. (ANJ) 

Michal, alebo Mike ako ho zvykneme familiárne volať je pevným pilierom Online lessons.sk, keďže sa  stal prvým lektorom, ktorý bol ochotný so mnou spolupracovať. Hneď naše interview mi ostalo v pamäti. Ako ukážku hodiny si vybral neurčité členy (A,AN) a mal učiť akože 10 ročné dieťa (mňa). Hneď a zaraz som si povedala: „Tak to si chlapec zavaril.“ A čuduj sa svete, nezavaril. Ohúril ma dokonalým americkým prízvukom, ako aj talentom učiť a po 4 rokoch našej spolupráce môžem prehlásiť, že Mikov zmysel pre humor ma nikdy neprestane baviť. Dokonca ma Mike vzdeláva, posiela mi nové slang words, samozrejme, najskôr sa ma opýta, či ich poznám – samozrejme, že nie. A vtedy sa jeho duša o to viac poteší, moja zahanbí. Občas podrýva, lebo už vie, že môže. A to si na ňom veľmi vážim, že bol odvážny. Mike je mojou pravou rukou. Jeho názor je pre mňa kľúčový a som si istá, že práve vďaka nemu dnes učíme firemné kurzy. Podieľal sa na tvorbe portfólia pre firemné kurzy a jeho všetky nápady padli na užitočnú pôdu. Teším sa na deň, keď sa stretneme osobne, lebo to bude dobré a myslím, že mega vtipné. Mike, si super.

3 otázky trochu inak. Poznáte odpovede? Ja som sa veru trafila len do 1 (takmer).

 • Keď si Mike zaväzuje šnúrky, dáva si najskôr ľavú cez pravú alebo pravú cez ľavú?
 • Koľkých ľudí sa Mikovi najviac zmestilo do auta?
 • Ak by bol Mike šialeným vedcom, aký bláznivý experiment by spravil?

Odpovede:
Šnúrky si nerozväzuje a teda ani nezaväzuje.
7 ľudí – 2 vpredu, 3 vzadu + 1 poležiačky cez nohy, 1 v kufri.
Zmixoval by ľudskú a zvieraciu DNA a spravil ľudí od výmyslu sveta … MUHAHAHA 😀

Zuzka K. (NJ)

Zuzka, Zuzička, Zuzulienka. Je to pani jazykárka. Ako to viem? Lebo aj pri Zuzke mám storku. V čase, keď som chodila na gymnázium v Prešove, učila tam pani K. nemecký jazyk, mladá profka, s mega nemčinou. Nám z anglickej triedy nebolo dopriaté mať nemecký kaliber v podobe učiteľa ako bola Zuzka. Dnes spolupracujeme. Prvý pol rok mi to prišlo divné. Rýchlo som však pochopila, aká Zuzka je. Je neskutočnou oporou v mojej práci. Je zábavná, citlivá, krásna, vyžadujúca. Právom. Vyžaduje od seba, vyžaduje aj od iných. Preto pod jej rukami rastú ľudia, ktorí napredujú v nemčine rýchlo a kvalitne. Svet businessu je jej srdcu blízky. Učí, lebo je v tom výborná. Vždy má minimálne 3 záložné plány pri výučbe a nič a nikto ju neprekvapí. Zuzkiných predností je viacero. Nepamätám sa, aby raz zrušila hodinu, dokonca si nepamätám, aby hodiny presúvala. Je presná ako švajčiarske hodinky. Vie dokonale a rýchlo odhadnúť ľudí, a preto im vie hodiny ušiť na mieru. Radšej ako malé deti učí stredoškolákov a vyššie. V tom je v Mikom rovnaká: „Alenka, len mi prosím nedaj učiť malé deti.“ „Nedám.“ A hej, jedno máme so Zuzkou rady. Vieme si parádne poklábosiť a sme majsterkami v GIF-kách.  Zuzka, nemecký poklad v rámci našej platformy.

3 otázky trochu inak. Poznáte odpovede? Na prvýkrát som sa netrafila ani do jednej.

 • Ktorú krajinu Zuzka ešte nenavštívila (a chcela by)?
 1. Holandsko
 2. Kanada
 3. Brazília
 • Aká jej Zuzkina najneobľúbenejšia činnosť?
 1. Pečenie
 2. Varenie
 3. Upratovanie
 • Čím by bola Zuzka, ak by nebola lektorkou?
 1. Lekárka
 2. Kozmetička
 3. Novinárka

Odpovede: 1.) C (Brazília), 2.) A (pečenie) 3.) B (Kozmetička)

Milka P. (ŠJ)

Ej, to je temperamentu, keď máte tú česť s Milkou. Napriek dlhým rokom strávených v Španielsku, typická španielska „siesta“ sa na Milku nenalepila (vďaka Bohu). Je unikát, vie rovnako zaujať deti od útleho veku /10 ročné/ ako aj dospelých. Po prvej hodine španielčiny som od viacerých klientov, malých, či veľkých, dostala nadšenú správu týkajúcu sa ich viditeľného pokroku v rozprávaní. Milka je majster v efektívnom učení. Čo si na Milke osobne vážim je fakt, že svojho syna a jeho angličtinu zverila do rúk nášho Mika. My sme tu taká nejaká veľká „skajpáčska online“ rodina. A ešte jedno pozorovanie ohľadom Milky. Je vecná. Nepíše veľa, nepíše zbytočne, stále všetko má pripravené a vždy, vždy poďakuje a úplne zakaždým želá pekný deň. Som hrdá na to, že španielčinu zastrešuje práve ona.

Otázky trochu inak. Poznáte odpovede? Moja bilancia 1/3.

 • Ktorú krajinu Milka ešte nenavštívila (a chcela by)?
 1. Švédsko
 2. Belgicko
 3. Lotyšsko
 • Aký šport má Milka najradšej?
 1. Lyže
 2. Aerobik
 3. Hokej
 • Aké jedlo Milka nemá v obľube?
 1. Paradajky
 2. Pečeň
 3. Špenát

Odpovede: 1.) A (Švédsko), 2.) B (aerobik) 3.) A (paradajky)

Monika P. (ANJ)

Táto mladá pani, pre mňa „moja Moňa“ (inak neznáša, keď ju niekto tak volá), mi v roku 2012 otvorila dvere Berlitzu v Bratislave v súkromnej anglickej škôlke. Ja vyklepaná, spotená, zmätená a s malou dušou som vstúpila odučiť trial lesson angličtiny. Monika ma veľmi veľa naučila. Od metodiky výučby pre-school, vnímania detí a ich duší, vymýšľania nových „songov“ a melódii /Hold the baaaaar, hoooooollld the bar, everybody hold the bar!/ pre deti a ich následne nahrávanie do telefónu, až po záchvaty smiechu, nesmiernu lásku k deťom a pracovitosť. Dnes je mamkou dvoch super chlapcov. Že jej syn sa bude volať Miloš? Základná info, keď sa Monika hocikomu predstavovala: „Raz, až budem mať syna, bude sa volať Miloš.“ Miloš má dnes 6 rokov, chodí do prvého ročníka ZŠ. Monika sa u nás ujala učenia predškolákov a malých školákov. Pre našu platformu je základom, aby si malý či veľký klient vybudoval čo pozitívnejší vzťah k jazyku bez strachu z rozprávania. Nikoho iného ako Moniku si na túto úlohu neviem predstaviť, lebo verí v detskú dušu a rada investuje čas a svoje majstrovstvo do detí.

3 otázky trochu inak. Poznáte odpovede?

 • Ktorú domácu činnosť Monika neznáša robiť?
 1. Skladanie prádla
 2. Upratovanie
 3. Vysávanie
 • Ktorú zeleninu má Moňa rada najviac?
 1. Paradajky
 2. Cibuľa
 3. Paprika
 • V ktorej krajine by Monika chcela žiť?
 1. Česká republika
 2. Poľsko
 3. Nemecko

Odpovede: B (upratovanie) 2.) B (cibuľa) 3. C (Nemecko)

Toto bola prvá štvorka lektorského tímu onlinelessons.sk. Všetko je o ľuďoch. Ja si tých „mojich“ veľmi vážim. Vďaka nim a spolu s nimi meníme obzory výučby jazykov, jazyky rozväzujeme, strach z rozprávania odbúravame, budujeme novú identitu našim klientom. Táto práca je nám vášňou, hobby a radosťou. Bez vás, milí naši klienti by to nešlo.

Bez lektorov, by ste ani Vy našimi klientami neboli. Postupnosť krokov nie je si na škodu pamätať.


Ďakujem tímu, lebo oni boli prví, ktorí stáli pri online lessons.sk aj počas krízy spôsobenou COVID – 19.  Veľa ľudí si na začiatku marca myslelo, že budeme zlatou baňou. Tým, že nie sme nováčikovia na trhu vieme, že presun do online sveta nie je ľahký. Povedzme si úprimne, že mať hobby jazyky je extra výdavok jednotlivca či rodiny, mať jazyky vo firme je benefit a nás to neobišlo. Ľudia o prácu prišli, firmy škrtali. Spolu sme to zvládli. S pokorou, oddanosťou a poctivou prácou.

Už o pár dní sa môžete tešiť na predstavenie ďalších 4 lektorov našej posádky.

A priatelia, neprestávajte snívať. 

One thought on “„Alenka, zdá sa, že máš dobrý tím.“ Napísala Katka. „Áno, sme jeden dobrý tím. 2021, vitaj.“

 1. „Pekár môže piecť chlieb bez citu, alebo s citom. V tom druhom prípade bude chlieb určite chutnejší.”
  Pre učiteľov nastal čas uzatvárania známok a písania hodnotení. Možno by bolo dobré, keby aj učitelia dostávali spätnú väzbu od žiakov – vysvedčenia. Verím, že väčšina by skončila na výbornú, ale možno by zopár z nich aj prepadlo.
  Komu by som ja dala známku výborná?
  Učiteľovi, ktorý:
  – učí srdcom
  – má systém v práci
  – učivo nielen ovláda, ale dokáže ho aj zrozumiteľne podať
  – vie zaujať, povzbudiť a správne motivovať.
  Učiteľovi, pre ktorého je práca poslaním.
  A takou pani učiteľkou je aj Michaela Michalcová – “pekár, ktorého chlieb chutí vynikajúco”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.