Zuzka K. – lektorka nemeckého jazyka

„Nemčina je mojou srdcovou záležitosťou už ako 25 rokov. Priviedla ma k nej moja učiteľka nemčiny na gymnáziu, ktorej som za to dodnes vďačná. Napĺňa ma práca s ľuďmi a deťmi, ktorí sa chcú učiť, zdokonaľovať, udržiavať si svoju úroveň jazyka a sú otvorení rôznym spôsobom výuky. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia nemeckého jazyka a literatúry som učila na gymnáziu, potom na vysokej škole ekonomického zamerania, viedla som kurzy na rôznych jazykových školách, individuálne hodiny, či hodiny rôzneho zamerania vo firmách. Moji “žiaci” ma posúvajú a dávajú mi impulzy do ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa.

Absolvovala som viacero jazykových a vzdelávacích pobytov v Nemecku. Práve ja som živým príkladom toho, že na učenie jazyka nikdy nie je neskoro. Ja som sa ho začala učiť, keď som mala 14 rokov. Takže odkaz pre všetkých, ktorí ešte váhajú: Len smelo do toho!“

Pozrieť všetkých lektorov